17th marec 2020

Bitcoin Skupina

Produkty

Burzový mentoring prebieha formou LIVE webinára, ktorý sa koná niekoľko krát do mesiaca. Na webináry spoločne riešime aktuálne problémy na burze...

Naša VIP skupina je unikátny projekt na CZ/SK scéne. Vzdelávanie našich trading študentov prebieha formou LIVE obchodovania na burze s...

Naša VIP skupina je unikátny projekt na CZ/SK scéne. Vzdelávanie našich trading študentov prebieha formou LIVE obchodovania na burze s...