17th marec 2020

Bitcoin Skupina

Produkty

Burzový Mentoring

Burzový mentoring prebieha formou LIVE webinára, ktorý sa koná niekoľko krát do mesiaca. Na webináry spoločne riešime aktuálne problémy na burze...